Sprawdź naszego
przedstawiciela, wprowadzając jego ID

Każdy przedstawiciel ma swój identyfikator, na którym widoczny jest numer ID.